Bergerné Szőnyi Anna
kuratórium elnöke

Nagyné Szűcs Éva
kuratóriumi tag

Sallér László Márton
kuratóriumi tag