Az alapítvány küldetése

A zenét élethivatásának tekintő tehetséges fiatalok tanulmányainak elősegítése

  • A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges tanulóinak oktatási feltételeinek segítése és zenei tehetséggondozó programokon való részvétel támogatása
  • a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola szociálisan rászoruló növendékei számára támogatást nyújthat a tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségeik teljesítéséhez
  • oktatás-nevelésen kívüli tanórák és művészeti eszközökkel történő tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások támogatása
  • a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének továbbképzési támogatást nyújthat
  • eszközök vásárlása, karbantartása, javítása
  • Székesfehérvár zenekultúrájának ápolása és magasabb színvonalra emelése
  • hangversenyek, különböző rendezvények szervezése, lebonyolításának elősegítése
  • belföldi és külföldi zenei intézményekkel, zenekarokkal és együttesekkel új kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévő kapcsolatok ápolása, kiszélesítése
  • kulturális (pl. pedagógia, zenei, stb.) kiadványok létrehozásának, terjesztésének támogatása